2

DANDANAH SAUDI COCTAIL

Dandanah Saudi Coctail markası için üretilen çalışmada, izlenen ürünün renkleri ve ham maddesi süje olarak belirlenerek “organik ve ingorganik nesnenin çevre ile ilişkisi” odak alınmıştır.

Dandanah Saudi Coctail’den yola çıkarak; organik ve inorganik maddelerin birbiri ile ilişkisi irdelendiğinde; bilimsel olarak açıklanmış olan minerallerin ömrü ve ısı ile etkileşiminin, sağlıklı bir ortamda sürdürülebilmesi adına mineralli içecek şişelerinin rengi tüm dünyada yeşil cam olarak belirlenmiştir. Bunun sebebi yakın çekim fotoğraflarda da gördüğümüz üzere güneşin kırmızı bir renge sahip olmasıdır. Kırmızının zıt rengi olan yeşil renk; ısının ve güneş ışığının etkilerini nötrlemektedir. Böylelikle uzun vadede mineral korunumu gerçekleşmektedir. Bu bilgilerin ışığında, infinite ortamda oluşturulan eserde kasıtlı olarak soğuk renk tonları ve ışımalar kullanılarak, inorganik bir ışık tasarımı düzenlenmiş ve izlenen ürünün muhteviyatı temsil edilmiştir.

2.1yazisiz

IMAGES

1.9-3
1.8-4
1.7-3
1.6-3
1.2-3
1.1-3
1.3-3
1.5-3
1.4-3
1.0-3

STORYBOARDS

4-3
3-3
2-3
1-3

Interested in working together?

By browsing on badqode.com you agree on using cookies.
Find out more about cookies in the the privacy policy 

© GD DIGITAL ARTS

Instagram  -  YOUTUBE  -  MEDIUM  -  Béhance  -  VIMEO  -  LinkedIn  -  DISCORD COMMUNITY