KOÇ 90 GROWTH AND POTENTIAL

DATA DRIVEN SCULPTURE SERIES

yazisiz3

A digital work of art entitled Growth and Potential illustrates the impact of the Koç Group as a global player, as well as the size and resulting digital show charts the growth of the Koç Group in this 90-year period.
Growth and Potential illuminates the Koç Group in both its global business volume and the potential for the immediate future.

Büyüme ve Potansiyel başlıklı dijital sanat eseri, Koç Topluluğu'nun küresel bir oyuncu olarak etkisini gösterirken, büyüklüğü ve potansiyeli ortaya çıkaran dijital gösteri, Koç Topluluğu'nun bu 90 yıllık dönemdeki büyümesini görselleştiriyor. Büyüme ve Potansiyel, Koç Topluluğu'na hem küresel iş hacminde hem de yakın gelecek potansiyelinde ışık tutuyor.

3.1yazisiz-1

Büyüme ve potansiyel kavram olarak ele alındığında, tüm kâinatın ve tüm varoluş formlarının içinde taşıdığı kinetik ve statik enerjilerin doğurduğu bütünsel bir gerçekliktir. Canlı ve cansız varlıkların, varoluşu boyunca karşılaştığı karar tepkimeleri, varlığını sürdürme ve güçlenme fiilleri, büyüme ve potansiyelin sürdürülebilir başlangıcının en önemli etkenlerinden biridir. Bu iki etken özelinde büyüme ve potansiyel özneleştirilerek Koç Topluluğu’nun başarısı evrensel bütünlük içerisinde temsil edilmiştir.

3.2yazisiz-1

IMAGES

1.13-2
1.6-2
1.4-2
1.14-1
1.5-2
1.8-3
1.3-2
1.9-2
1.7-2
1.15-1
1.12-2
1.16-1
1.11-3
1.2-2
1.10-2
1.1-2
1.17-1
1.0-2

STORYBOARDS

2-1
5-1
4-1
3-1
7-2
6-1
7-1
8-1
1-1

Interested in working together?

By browsing on badqode.com you agree on using cookies.
Find out more about cookies in the the privacy policy 

© GD DIGITAL ARTS

Instagram  -  YOUTUBE  -  MEDIUM  -  Béhance  -  VIMEO  -  LinkedIn  -  DISCORD COMMUNITY