6

An immersive audio/visual led tunnel project which is about the evolution of ‘’Story of Story Telling’’ since the beginning of man’s history until modern day. The history of ‘’Storytelling’’ reinterpreted by striking visuals and sound, starting with the parietal art(cave paintings) from 36 thousand years ago until today, including ancient times, Egyption Civilization, Ancient Greece, Renaissance, pre industrial revolution, classics, Victorian era, early years of cinema, radio and tv, digital, social and mobile world.

STORY OF STORYTELLING- Immersive Led Tunnel Installation

İnsanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar “Hikaye Anlatmanın Hikayesi”nin evrimini konu alan sürükleyici bir görsel / işitsel led tünel projesi.

İnsanlık tarihinde “söz” imge ve göstergenin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. İmge ve göstergenin, dil aracılığı ile karşılık buluşu, anlatı tarihinin başlangıcını meydana getirmiştir. Zaman içerisinde keşfedilen her yeni imge, kendi çağının görsel kültürünü ve anlatı tarihini ortaya çıkarmaktadır. Bu doğrultuda anlatının evrimi meydana getirdiği yeni görsel kültürler içerisinde likid (akışkan) imgeler yaratarak; çağının kültlerini belirginleştirir ve tarihi sınıflandırmamızı sağlar.

6.1yazisiz-1
6.2yazisiz-1

 

Tarihin belirgin görsellerini bir araya getiren eser, Parietal sanat (mağara resimleri) ile başlayan ve 36 bin yıl öncesinden günümüze kadar uzanan, Antik Çağ, Mısır Uygarlığı, Antik Yunan, Rönesans, sanayi devrimi öncesi, klasikler, Viktorya dönemi, sinemanın ilk yılları, radyo televizyon, dijital, sosyal ve mobil dünyanın kültlerini tek potada toplar ve yeniden likid bir imgeye dönüştürür. Anlatı ve görsel kültürün birbiri içerisindeki likid imgelerinin ilişkisine odaklanan eser, izleyicisine kapsamlı bir kavrayış deneyimi yaşatır.

IMAGES

1.20
1.19
1.21
1.18
1.12-1
1.17
1.6
1.15
1.22
1.8-2
1.13-1
1.24
1.14
1.16
1.23
1.9-1
1.4
1.5
1.7-1
1.3
1.0-1
1.11-2
1.10-1
1.2
1.1

STORYBOARDS

4-2
6-2
2-2
3-2
1-2

Interested in working together?

By browsing on badqode.com you agree on using cookies.
Find out more about cookies in the the privacy policy 

© GD DIGITAL ARTS

Instagram  -  YOUTUBE  -  MEDIUM  -  Béhance  -  VIMEO  -  LinkedIn  -  DISCORD COMMUNITY