June 27, 20226 Comments

Ebru

25 Haziran gecesi 💫 Tarihi Emek Sahnesinin ev sahipliği yaptığı Badqode Solo Exhibition’da eser deneyimlerimizin izleyiciler ile bugüne dek benim için en büyük etkileşimlerini ve en masumane ifadelerini gözlemledim sanırım.

İzleyicilerin Ebru tuvali üzerinde çocukça hissiyatlarla ve büyük bir heyecanla bıraktığı izler Moments eserinin kendisini oluşturan yegane hissiyat oldu.

Hepimizin varolduğunu hissedebilmesi için kendi renklerini, izlerini ve fikirlerini ifade edebileceği birer fırçaya ihtiyacı var

Renkler ve kimliklerimiz farketmeksizin çocukça ve özgürce yaşadığımız, kendimizi ifade ettiğimiz ve dans edip eğlenebildiğimiz günlerimize 🥂

@ahupolat @overdaze_ @nftprimecom @canerertem @archsaint @okancoskun @banliyo

September 9, 20192 Comments

OMM x Gökhan Doğan – Cometa

OMM x Gökhan Doğan - Cometa
// Machine Learning Reinforced Interactive Floor Mapping

Gökhan Doğan / @badqode /, a digital artist who proceeds his artwork in İstanbul, has been making tremendous impressions with Installation, Digital Artwork and Sculpture works for both domestic and international festivals for 5 years. His last published artwork Cometa, took place within Eskişehir's first and only Modern Art Museum @ommxart and presented a surrealistic experience to the visitors by Digital Art and Machine Learning system developed from @google Tensor Flow technology.

Cometa re-defined the perseption of space with the 252 square meter canvas for over 1200 visitors on the night of September 7th.

Starting out from the concept of comets, Cometa presented visitors the chance to create their individual artwork by leaving star dust on path they walk within their time and space journey, while leading them to the museum building.

Interested in working together?

By browsing on badqode.com you agree on using cookies.
Find out more about cookies in the the privacy policy 

© GD DIGITAL ARTS

Instagram  -  YOUTUBE  -  MEDIUM  -  Béhance  -  VIMEO  -  LinkedIn  -  DISCORD COMMUNITY